วิธีสั่งซื้อ

1.ติดต่อสอบถามสินค้าได้ทาง 

  • -โทรศัพท์ 02-622-8451, 02-222-1596
  • -โทรสาร 02-225-3403
  • -e-mail jiamsamarn@hotmail.com
  • -Line ID: @jiamsamarn

2.เมื่อสินค้าจัดเสร็จเรียบร้อย จะมีการแจ้งจำนวนเงินกลับให้ลูกค้าทราบ

3.ลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ทาง

  • -เงินสด
  • -โอนเงิน

4.นัดรับสินค้า มีช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • -รับเองที่ สำนักงานใหญ่ หรือ โกดัง
  • -ส่งที่อยู่ของลูกค้าโดยตรง
  • -ส่งช่างตามที่ลูกค้าระบุ
  • -ส่งบริษัทขนส่งตามที่ลูกค้าระบุ

*กรณีชำระด้วยวิธีโอนเงิน ลูกค้าต้องทำการโอนให้เรียบร้อยก่อน ทางบริษัทจึงจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไป

**กรณีสั่งผ้าปลีก หรือสั่งไม่ถึง 200 หลา ทางบริษัทขออนุญาติคิดค่าบริการส่ง 80 บาท

***กรณีส่งบริษัทขนส่ง โปรดระบุที่อยู่และเบอร์โทรของบริษัทด้วย กรณีเก็บเงินต้นทาง ลูกค้าจะต้องแจ้งกับทางบริษัทก่อนเสมอ