ผ้ากันไฟฟ้าสถิตย์/ผ้าแอนตี้ ผ้าทั้งหมด     
  T/C(Polyester65%Cotton35%)

079

60" คอมทวิวกันไฟฟ้าสถิตย์ NO.079
ลูกโลก2000