ผ้าดิบ/ฟอก                                                               ผ้าทั้งหมด

  180ดิบ 47" T/Cดิบ 180 เส้น
180ดิบ
47" T/Cดิบ 180 เส้น

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากางเกง

ตรา ลูกโลก2000

#00

สี : x