ผ้าดิบ/ฟอก                                                               ผ้าทั้งหมด

  3/1ดิบ 47" T/Cดิบ NO.3/1
3/1ดิบ
47" T/Cดิบ NO.3/1

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ถุงผ้า

ตรา ลูกโลก2000

#00

สี : x