ผ้าดิบ/ฟอก                                                               ผ้าทั้งหมด

  2010ดิบ 63" ฝ้ายดิบ NO.2010
2010ดิบ
63" ฝ้ายดิบ NO.2010

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ถุงผ้า รองเท้า

ตรา ลูกโลก2000

#00

สี : x