ผ้าดิบ/ฟอก                                                               ผ้าทั้งหมด

  แคนวาสฟอก 44" ฝ้ายแคนวาสฟอก 12 ออนซ์
แคนวาสฟอก
44" ฝ้ายแคนวาสฟอก 12 ออนซ์

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ถุงผ้า รองเท้า

ตรา ลูกโลก2000

#00

สี : x