ผ้าดิบ/ฟอก                                                               ผ้าทั้งหมด

  แคนวาสดิบ 47" ฝ้ายแคนวาสดิบ 12 ออนซ์
แคนวาสดิบ
47" ฝ้ายแคนวาสดิบ 12 ออนซ์

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋า ถุงผ้า รองเท้า

ตรา ลูกโลก2000

#00

สี : x