Polyester100%                                                               ผ้าทั้งหมด

  ตาข่าย 60" ตาข่าย
ตาข่าย
60" ตาข่าย

ผลิตภัณฑ์ ซับในแจ็คเก็ต หมวก เสื้อกีฬา
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000

#k1

สี : x

#m1

สี : x

#m2

สี : x

#p1

สี : x

#p2

สี : x

#p3

สี : x