Polyester100%                                                               ผ้าทั้งหมด

  5172 60" ดีวายนิวลุค NO.5172
5172
60" ดีวายนิวลุค NO.5172

โครงสร้าง P150/2x150/2//69x61 2/1 Twill Weave
ผลิตภัณฑ์ ชุดยูนิฟอร์ม 
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000

#902

สี : x

#903

สี : x

#904

สี : x

#905

สี : x

#906

สี : x

#908

สี : x

#910

สี : x

#911

สี : x

#919

สี : x

#921

สี : x

#922

สี : x

#922a

สี : x

#923

สี : x

#923a

สี : x

#928

สี : x

#930

สี : x

#932

สี : x

#933

สี : x

#935

สี : x

#936

สี : x

#937

สี : x

#939

สี : x

#943

สี : x

#944

สี : x

#945

สี : x

#949

สี : x

#951

สี : x

#958

สี : x

#959

สี : x

#960

สี : x

#960a

สี : x

#962

สี : x

#964

สี : x

#964a

สี : x

#966

สี : x

#970

สี : x

#973

สี : x

#974

สี : x

#975

สี : x

#976

สี : x

#988a

สี : x