Polyester100%                                                               ผ้าทั้งหมด

  119 60" ไมโครพีช NO.119
119
60" ไมโครพีช NO.119

โครงสร้าง P75/72x150/144//145x84 1/1 Plain Weave
ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต แจ็คเก็ต
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000

#01

สี : x

#02

สี : x

#03

สี : x

#04

สี : x

#05

สี : x

#06

สี : x

#07

สี : x

#08

สี : x

#09

สี : x

#10

สี : x

#11

สี : x

#12

สี : x

#13

สี : x

#14

สี : x

#15

สี : x

#16

สี : x

#17

สี : x

#18

สี : x

#19

สี : x

#20

สี : x

#21

สี : x

#22

สี : x

#23

สี : x

#24

สี : x

#25

สี : x

#26

สี : x

#27

สี : x

#28

สี : x

#29

สี : x

#30

สี : x

#31

สี : x

#32

สี : x

#33

สี : x

#34

สี : x

#35

สี : x