T/C(Polyester65%Cotton35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  79 44” เท็กซ์เจอร์ริ้วใหญ่ NO.79
79
44” เท็กซ์เจอร์ริ้วใหญ่ NO.79

ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต 
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

 


ตรา ลูกโลก 2000

#01

สี : x

#02

สี : x

#03

สี : x

#04

สี : x

#05

สี : x

#06

สี : x

#07

สี : x

#08

สี : x

#09

สี : x