T/C(Polyester65%Cotton35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  4550 44"/60" แชมเบ้ NO.4550
4550
44"/60" แชมเบ้ NO.4550

โครงสร้าง PC45xC16//108x46 1/1 Plain Weave Piece Dyeing 
ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ต
หมายเหตุ -ผ้าผ่านการทำให้หดแล้ว แต่อาจหดเพิ่มในการซักครั้งแรก 2%

ตรา ลูกโลก2000

#01

สี : x

#02

สี : x

#03

สี : x

#04

สี : x

#05

สี : x

#06

สี : x

#07

สี : x

#08

สี : x

#09

สี : x

#10

สี : x

#11

สี : x

#12

สี : x

#13

สี : x

#14

สี : x

#15

สี : x

#16

สี : x

#17

สี : x

#18

สี : x

#19

สี : x

#20

สี : x

#21

สี : x

#22

สี : x

#23

สี : x

#24

สี : x