T/C(Polyester65%Cotton35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  TC190 44"/60" โทเร 190 เส้น
TC190
44"/60" โทเร 190 เส้น

โครงสร้าง PC45x45//110x76 1/1 Plain Weave
ผลิตภัณฑ์ ชุดนักเรียน เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา กางเกงเล ชุดปฏิบัติธรรม
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000, ลัคกี้

010l

สี : x

012l

สี : x

014l

สี : x

032m

สี : x

035m

สี : x

070l

สี : x

075m

สี : x

076m

สี : x

124l

สี : x

12d

สี : x

130l

สี : x

14m

สี : x

160d

สี : x

167s

สี : x

16s

สี : x

190s

สี : x

195s

สี : x

196s

สี : x

1m

สี : x

1s

สี : x

222s

สี : x

234s

สี : x

24s

สี : x

2m

สี : x

313l

สี : x

329d

สี : x

394s

สี : x

3l

สี : x

3m

สี : x

407s

สี : x

408s

สี : x

409s

สี : x

431l

สี : x

441l

สี : x

442l

สี : x

475s

สี : x

480s

สี : x

4m

สี : x

504s

สี : x

505s

สี : x

507s

สี : x

51s

สี : x

521l

สี : x

5m

สี : x

61m

สี : x

620d

สี : x

68s

สี : x

6m

สี : x

7d

สี : x

7l

สี : x

80s

สี : x

888

สี : x

8s

สี : x

91m

สี : x

999

สี : x

9s

สี : x