T/C(Polyester65%Cotton35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  TC210 44"/60" โทเร 210 เส้น
TC210
44"/60" โทเร 210 เส้น

โครงสร้าง PC45x45//136x72 1/1 Plain Weave
ผลิตภัณฑ์ ชุดนักเรียน เสื้อเชิ้ต เสื้อกีฬา ชุดปฏิบัติธรรม
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

 


ตรา ลูกโลก2000, วีนัส

#234s

สี : ddd

#2m

สี : x

#313l

สี : x

#313s

สี : x

#329d

สี : x

#333s

สี : x

#394s

สี : x

#3l

สี : x

#3m

สี : x

#407s

สี : x

#408s

สี : x

#431l

สี : x

#441l

สี : x

#442l

สี : x

#475s

สี : x

#480s

สี : x

#4m

สี : x

#504s

สี : x

#507s

สี : x

#521l

สี : x

#525m

สี : x

#542s

สี : x

#580s

สี : x

#582s

สี : x

#600s

สี : x

#6m

สี : x

#706s

สี : x

#750l

สี : x

#751m

สี : x

#800s

สี : x

#888

สี : x

#999

สี : x

#9l

สี : xสี :