T/R(Polyester65%Rayon35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  4148 60" ฝ้ายเรนโบว์ NO.4148
4148
60" ฝ้ายเรนโบว์ NO.4148

โครงสร้าง PR20/150x20/150//52x44 1/1 Plain Weave
ผลิตภัณฑ์ ชุดราชการ ชุดโรงพยาบาล
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000

#1

สี : x

#10

สี : x

#11

สี : x

#12

สี : x

#13

สี : x

#14

สี : x

#16

สี : x

#17

สี : x

#17a

สี : x

#18

สี : x

#19

สี : x

#19a

สี : x

#1a

สี : x

#2

สี : x

#20

สี : x

#21

สี : x

#22

สี : x

#23

สี : x

#24

สี : x

#25

สี : x

#26

สี : x

#27

สี : x

#28

สี : x

#29

สี : x

#3

สี : x

#30

สี : x

#30a

สี : x

#31

สี : x

#32

สี : x

#34

สี : x

#35

สี : x

#36

สี : x

#37

สี : x

#38

สี : x

#4

สี : x

#40

สี : x

#41

สี : x

#42

สี : x

#43

สี : x

#44

สี : x

#45

สี : x

#46

สี : x

#47

สี : x

#5

สี : x

#50

สี : x

#51

สี : x

#52

สี : x

#53

สี : x

#55

สี : x

#56

สี : x

#57

สี : x

#58

สี : x

#59

สี : x

#6

สี : x

#60

สี : x

#61

สี : x

#62

สี : x

#63

สี : x

#64

สี : x

#65

สี : x

#7

สี : x

#9

สี : x