T/R(Polyester65%Rayon35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  1090 60" โทเรป๊อปปลิ้น NO.1090
1090
60" โทเรป๊อปปลิ้น NO.1090

โครงสร้าง PR16x16//88x46 1/1 Plain Weave
น้ำหนัก 324g./yd.
ผลิตภัณฑ์ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุดยุวกาชาด
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000

#01

สี : x

#02

สี : x

#03

สี : x

#04

สี : x

#05

สี : x

#06

สี : x

#07

สี : x

#08

สี : x

#12

สี : x

#13

สี : x

#14

สี : x

#15

สี : x

#16

สี : x

#17

สี : x

#18

สี : x

#19

สี : x

#1a

สี : x

#20

สี : x

#21

สี : x

#22

สี : x

#23

สี : x

#24

สี : x

#25

สี : x

#27a

สี : x

#315

สี : x

#32

สี : x

#35

สี : x

#54

สี : x