T/R(Polyester65%Rayon35%)                                                               ผ้าทั้งหมด

  90000 60" โทเรบิสคอบเส้นคู่ NO.90000
90000
60" โทเรบิสคอบเส้นคู่ NO.90000

โครงสร้าง PR30/2x30/2//60x50 1/1 Plain Weave
น้ำหนัก 284g./yd.
ผลิตภัณฑ์ ชุดราชการ 
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา สิงห์คู่, เทยิ่น